EMG Enerji

Türkiye ve yurtışında hizmet veren EMG Enerji\' katalogları InDesign kullanılarak tasarlanıp baskıya hazır hale getirildi.